wtorek, 19 lipca 2016

10 sposobów na wakacyjny look bez egzotycznego urlopu

Brak komentarzy
Lato w pełni... Na ulicach piękne kobiety, prosto z egzotycznych podróży. Wróciły w wakacyjnym nastroju i jeszcze lepiej wyglądają. Piękna opalenizna, wiatr we włosach, błyszczące i wypoczęte oczy. A jak u Ciebie? Plan urlopowy już wykorzystany? A może budżet wciąż za mały? Albo bierzesz wolne, ale po to, by wyremontować mieszkanie? Nic si nie martw, to wcale nie oznacza, że nie możesz wakacyjnie wyglądać.
Zdradzę Ci 10 sposobów na wspaniały wygląd - będziesz wyglądać na wypoczętą a sama poczujesz się prawie tak, jakbyś naprawdę gdzieś wyjechała.
  • Lekki peeling - skóra zyska dzięki niemu świeży, wypoczęty wygląd. Chociaż do tej pory uważało się, że tego typu zabiegów nie należy wykonywać latem w obawie przed przebarwieniami, od niedawna na rynku dostępne są peelingi, którym niestraszne promienie słońca. Są też takie, które wzmacniają potencjał obronny skóry przed promieniowaniem UV. Możesz też delikatnie złuszczać skórę przy okazji codziennej pielęgnacji. Tonik z dodatkiem kwasu mlekowego albo azelainowego sprawi, że będzie miała promienny koloryt, jak po bardzo długim urlopie.
  • Cera pełna blasku - czyli świetlista, gładka, napięta, bo tak zazwyczaj wygląda po udanych wakacjach. Możesz taką mieć, nawet jeśli chwilowo ciężko oderwać cię od komputera. Po pierwsze, zacznij stosować serum z antyoksydantami, zwłaszcza witaminą C, np. Flavo C Auriga, który dyskretnie ją rozświetli, poprawi jej koloryt, a do tego ochroni przed wolnymi rodnikami (tak, tak, ekrany laptopów emitują je w zatrważających ilościach). Potem czas na dobry krem nawilżający. Może mieć lżejszą konsystencję, by nie zapychał porów, o co latem nietrudno. Trzymaj krem w lodówce, by w upalny dzień dać skórze dodatkowo odrobinę chłodnej przyjemności.
  • Opalenizna - najnowsze kosmetyki samoopalające są tak doskonałe, że nikt nie domyśli się, że wakacje spędziłaś w mieście. Pamiętaj, by samoopalacz był niezbyt ciemny i zawsze nakładaj go na złuszczoną, suchą, niczym nieposmarowaną skórę. Jeśli zaś przeszkadza Ci jego zapach, sięgnij po zmywalne balsamy koloryzujące, które nadają skórze wakacyjny odcień do pierwszego prysznica.
  • Dziewczyny lubią matowy bronzer - uzupełnieniem powyższego będzie ma­ki­jaż uda­ją­cy opa­le­ni­znę. Aby go wy­ko­nać, po­trze­bo­wać bę­dziesz ma­to­we­go pudru brą­zu­ją­ce­go. Się­gnij po duży pę­dzel i mu­śnij nim skórę w tych miej­scach, które naj­szyb­ciej „łapią” słoń­ce: na szczy­tach kości po­licz­ko­wych, bro­dzie i nosie. Jeśli Twoja skóra jest w do­brej kon­dy­cji, pod puder brą­zu­ją­cy nie na­kła­daj pod­kła­du. Naga, lekko po­ły­sku­ją­ca od kremu na­wil­ża­ją­ce­go, bę­dzie wy­glą­da­ła bar­dziej sexy.
  • Ciemniejszy podkład - jeśli jed­nak wo­lisz się­gnąć po pod­kład, pa­mię­taj, że wcale nie musi być on w od­cie­niu ide­al­nie zgra­nym z Twoją kar­na­cją. Latem mo­żesz spo­koj­nie spra­wić sobie ciem­niej­szy i cie­plej­szy. Ważne, tylko by nie na­kła­dać go na całą twarz, bo wtedy efekt maski masz jak w banku. Wma­suj kro­pel­kę w środ­ko­we par­tie twa­rzy, kie­ru­jąc się na ze­wnątrz i ciesz się sub­tel­nie przy­ciem­nio­ną skórą bez ry­zy­ka zmarsz­czek, które nie­sie bez­tro­skie wy­sta­wia­nie jej na pro­mie­nie słoń­ca.
  • Zrób pasemka - słoń­ce to naj­lep­szy ko­lo­ry­sta wło­sów – po­wta­rza nie­je­den fry­zjer. Spraw sobie sło­necz­ne pa­sem­ka na wło­sach. Kilka przy twa­rzy bę­dzie wy­glą­da­ło bar­dzo na­tu­ral­nie i pięk­nie Cię roz­świe­tli (co ma dys­kret­ne dzia­ła­nie od­mła­dza­ją­ce!).
  • Objętość włosów - na wa­ka­cjach, gdy je­ste­śmy wy­lu­zo­wa­ne nieco mniej przej­mu­je­my się swoim wy­glą­dem, i co ciekawe, wtedy włosy wy­glą­da­ją naj­le­piej. Wpro­wadź do ich sty­li­za­cji odro­bi­nę lata w po­sta­ci sprayu z solą mor­ską. Spra­wi, że ułożą się w sek­sow­ne, odro­bi­nę nie­do­pra­co­wa­ne, sur­fer­skie fale, zy­ska­ją też ge­nial­ną ob­ję­tość. Wszy­scy będą się Cie­bie pytać, czy wła­śnie wró­ci­łaś z wakacji.
  • Rozjaśniona oprawa oczu - słoń­ce nie tylko wy­cza­ro­wu­je świe­tli­ste pa­sem­ka na wło­sach, de­li­kat­nie roz­ja­śnia też rzęsy i brwi. Do tego nie­uma­lo­wa­ne rzęsy to kwin­te­sen­cja pla­żo­we­go wy­glą­du. Jeśli chcesz wczuć się w urlo­po­wy kli­mat, zre­zy­gnuj z tuszu do rzęs i spraw sobie ja­śniej­szą kred­kę do brwi.
  • Kolor paznokci - beże są nudne, czer­wień klasyczna. Na wa­ka­cjach mo­żesz po­zwo­lić sobie na wię­cej sza­leń­stwa, jeśli cho­dzi o wybór koloru lakieru do paznokci. Zło­ci­sty ko­lo­ryt opa­lo­nej skóry naj­le­piej pod­kre­ślą pa­ste­le: mlecz­na la­wen­da, roz­bie­lo­ny błę­kit, słod­ki, pu­dro­wy róż, ale też moc­niej­sze barwy: tur­kus, li­mon­ka czy koral.
  • Wakacyjny zapach - przy­po­mni Ci o wspa­nia­łym, wol­nym cza­sie, a tym samym wpra­wi w błogi na­strój. Bę­dziesz ema­no­wać wa­ka­cyj­ną ener­gią! Twoje oto­cze­nie na pewno to za­uwa­ży. Mo­żesz też po pro­stu wy­brać za­pach, który ko­ja­rzy ci się z wa­ka­cja­mi. Świet­ne będą też wszel­kie wa­ka­cyj­ne mgieł­ki do ciała.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

ARCHIWUM BLOGA

.
=async defer src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"/script>