wtorek, 19 stycznia 2016

W SIECI - Polaków obraz własny

Brak komentarzy
Jak myślisz, ilu Polakom brakuje na jedzenie, a ilu brakuje czasu wolnego, ilu zalega z opłatami, a ilu wystarcza na wszystko, ilu boi się o stan swojego zdrowia, a ilu obawia się raczej o stan środowiska w swojej okolicy? Jak oceniamy jakość życia w Polsce?
Z raportu GUS („Jakość życia w Polsce”) wynika, że ponad trzy czwarte z nas jest zadowolonych z życia, mimo że jednocześnie aż połowa gospodarstw domowych nie jest w stanie pokryć nieoczekiwanego wydatku w wysokości 1 tys. zł. Raport zestawia twarde dane ekonomiczne z subiektywnymi ocenami samopoczucia Polaków.
GUS w swoim badaniu, uwzględnił następujące obszary: materialne warunki życia, zdrowie, edukacja, aktywność ekonomiczna, czas wolny i relacje społeczne, osobiste bezpieczeństwo, jakość państwa i podstawowe prawa, a także jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. Pomiar dobrobytu subiektywnego obejmuje postrzeganą jakość życia, tzn. satysfakcję, jaką ludzie czerpią z różnych jego aspektów oraz z życia jako całości, a także elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonalnych oraz systemu wartości. Dane zebrane w raporcie pochodzą z różnych publikacji GUS-u i innych instytucji z lat 2014-2015.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

ARCHIWUM BLOGA

.
=async defer src="//assets.pinterest.com/js/pinit.js"/script>